www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1111

Title: Image and Video-based Non-Photorealistic Rendering
Authors: HERMANS, Chris
Issue Date: 2005
Abstract: ”The worst state of affairs is when science begins to concern itself with art.” Paul Klee In dit document wordt vooreerst een overzicht gegeven van de huidige staat van het domein ”Non-Photorealistic Rendering”. De verschillende invalshoeken en werkwijzen zullen in het eerste hoofdstuk worden toegelicht, elk met hun eigen praktische toepassingen. Ook de papers die aan de grond liggen van onze implementatie komen hier aan bod. Een groot deel van het materiaal uit dit hoofdstuk is gebaseerd op de werken [GG01] en [SS02]. In ons tweede hoofdstuk geven we een overzicht van de fundamenten van de daarop volgende hoofdstukken. We leggen ’The Big Picture’ uit, zonder al te zeer in detail te treden bij de individuele specificaties van de verschillende modules. Hoofdstukken drie tot en met acht behandelen de verschillende modules binnen onze Paint Engine. De structuur van deze hoofdstukken is uniform: (1) Beschrijving: ´e´en of twee regels, analoog aan de beschrijving in hoofdstuk 3, (2) Idee: Algemene uitleg, zonder specifiek in detail te treden over de algoritmes, (3) Algoritmes: Een stapsgewijze uitleg van de gebruikte algoritmes in deze module. Hoofdstuk negen behandelt de verschillende uitbreidingen die we bedacht hebben voor het ge¨ımplementeerde systeem. Hoofdstuk tien werpt meer licht op de implementatie-specifieke details. Deze hebben op zich niets met de algoritmes te maken, maar geven een beeld van de interne structuur van onze code. We eindigen met conclusies, lijst van figuren en bibliografie.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1111
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A31.63 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.