www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/11068

Title: ZOEM. Steunpunt Gelijkekansenbeleid zoemt in op zwangerschapsgerelateerde discriminatie
Authors: LEMBRECHTS, Lieve
Issue Date: 2010
Abstract: ZOEM is een artikelenreeks over gelijkekansenthema’s waarover het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzoek verricht: gender, etniciteit en seksuele voorkeur. In de artikels zoemen we in op bepaalde aspecten van gelijke kansen door het bespreken resultaten uit afgerond onderzoek in Vlaanderen en daarbuiten. We brengen bestaande gegevens samen in een overzichtelijk artikel waarvan de verschillende onderdelen ook apart gelezen kunnen worden. Zoem past in de strategie voor een betere ontsluiting van onderzoeksgegevens over gelijke kansen. Deze ZOEM nr 11 gaat over zwangerschapsgerelateerde discriminatie. In een eerste punt worden de centrale begrippen uit het onderzoek - discriminatie, zwangerschap en werkvloer - toegelicht, op basis waarvan vervolgens een eigen definitie van zwangerschapsgerelateerde discriminatie op de werkvloer geformuleerd wordt. Het tweede punt geeft een overzicht van de juridische bepalingen ter zake, terwijl in het derde punt bestaande buitenlandse onderzoeken besproken worden. In het vierde punt wordt ingegaan op het empirisch onderzoek dat we voerden naar de ervaringen van werkneemsters met zwangerschapsgerelateerde discriminatie, die zowel via een kwantificerende als kwalitatieve benadering bestudeerd werden. Ook wordt een eerste analyse gemaakt van het beleid dat organisaties voeren ten aanzien van zwangerschap, een thematiek die verdere uitdieping in een vervolgonderzoek behoeft. Ten slotte formuleren we een algemene conclusie.
URI: http://hdl.handle.net/1942/11068
Category: O
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A281.62 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.