www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10964

Title: Zwanger op het werk. De ervaringen van werkneemsters in België. Kwantitatieve en kwalitatieve studie
Authors: LEMBRECHTS, Lieve
VALGAEREN, Elke
Issue Date: 2010
Publisher: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Series/Report no.: D/2010/10.043/12
Abstract: In dit verkennend onderzoek wordt de Belgische situatie op het vlak van zwangerschapsgerelateerde discriminatie op de werkvloer geschetst, op basis van de ervaringen van de vrouwen zelf. Doel is om volgende vragen te beantwoorden: 1. Wat is de omvang van discriminatie en ongelijke behandeling met betrekking tot zwangerschap op de werkvloer, en welke vormen neemt het aan? 2. Wat zijn de kenmerken en de functies van de werkneemsters die zwangerschapsgerelateerde discriminatie ervaren? Wat zijn de kenmerken van de werkgevers bij wie zwangerschapsgerelateerde discriminatie wordt vastgesteld? 3. Welke vormen van bijkomende ondersteuning komen voor op de werkvloer? 4. Wat zijn de kenmerken en de functies van de werkneemsters die bijkomende ondersteuning krijgen? Wat zijn de kenmerken van de werkgevers die bijkomende ondersteuning bieden? 5. Wat zijn de gevolgen van zwangerschapsgerelateerde discriminatie voor de werkneemsters? 6. Welke acties ondernemen werkneemsters om advies in te winnen en steun te krijgen? 7. In welke mate voelen werkneemsters zich voldoende geïnformeerd over hun rechten? 8. Wat zijn de kenmerken en de functies van de werkneemsters die zich onvoldoende geïnformeerd voelen? Wat zijn de kenmerken van de werkgevers bij wie deze werkneemsters zijn tewerkgesteld? De studie bestaat uit twee delen. Het eerste deel, waarin de ervaringen van vrouwen in kaart worden gebracht, is enerzijds gebaseerd op een schriftelijke enquêtebevraging bij 610 jonge moeders en anderzijds op twee focusgroepgesprekken met in totaal 15 vrouwen. In het tweede deel wordt onderzocht hoe werkgevers omgaan met de zwangerschap van hun werkneemsters. In dat kader werden acht face-to-face-interviews afgenomen met medewerkers van de personeelsdienst van bedrijven en organisaties om een zicht te krijgen op het beleid dat bedrijven voeren inzake zwangerschap, onder meer de toepassing van de regelgeving, de administratieve afhandeling en de informatieverstrekking aan werkneemsters.
URI: http://hdl.handle.net/1942/10964
Category: R1
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version1.77 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.