www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10793

Title: Doortochtherinrichtingen
Authors: VAN HOUT, Kurt
BRIJS, Tom
Issue Date: 2008
Publisher: Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken – Spoor Verkeersveiligheid
Abstract: Ongeveer de helft van alle ongevallen in Vlaanderen gebeuren binnen de bebouwde kom, waarvan opnieuw bijna de helft op genummerde wegen. Deze doortochten hebben vaak een belangrijke verkeersfunctie, maar ook een belangrijke verblijfsfunctie. Einde jaren 1980 begon de Vlaamse overheid met een programma voor de herinrichting van deze doortochten van gewestwegen door woonkernen. Tot op heden werd echter geen grondige studie uitgevoerd naar de effecten van een doortochtherinrichting op de verkeersveiligheid. Deze studie wil daaraan tegemoet komen en daarmee een leemte opvullen in het bestaande onderzoek naar verkeersveiligheid in een bebouwde omgeving. De centrale vraag in deze studie is dan ook in hoeverre een doortochtherinrichting kan bijdragen aan de objectieve verkeersveiligheid op deze trajecten. Een bijkomend aspect hierbij is in welke mate verschillende inrichtingskarakteristieken hierbij een rol spelen. De effectiviteit wordt bepaald voor het totale aantal ongevallen dat er gebeurt en ook meer specifiek voor fietsongevallen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/10793
Link to publication: http://www.steunpuntmowverkeersveiligheid.be/nl/modules/press_publications/show_publication.php?id=163
Category: R2
Type: Research Report
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version1.07 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.