www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10592

Title: Navigation for heavy goods vehicles and their potential for better traffic management
Authors: BRIJS, Tom
DONS, Evi
Issue Date: 2007
Citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Antwerpen, Belgium - 22/11/2007 - 23/11/2007.
Abstract: Navigatiesystemen voor zware vrachtwagens en hun potentieel voor een beter verkeersmanagement Navigatiesystemen zijn een vertrouwd onderdeel geworden van de uitrusting van elke moderne wagen. Maar hoewel vrachtwagenchauffeurs deze systemen meer en meer gebruiken, zijn ze niet aangepast aan de specifieke kenmerken van zware vrachtwagens. Nog te vaak gebeurt het dat vrachtwagens, door blindelings een routenavigatiesysteem te volgen, zich vastrijden of ernstige hinder veroorzaken voor omwonenden. Bij de routeplanning voor vrachtwagens moet immers rekening gehouden worden met zowel de fysieke kenmerken van het voertuig (breedte, hoogte) en de weg, als met lokale toegangsbeperkingen voor vrachtwagens (tonnage, toegangstijden, ...). Navigatiesystemen, specifiek voor zwaar vrachtvervoer, kunnen hierbij een oplossing zijn. In deze paper onderzochten we de meerwaarde van dergelijke systemen vanuit het standpunt van de overheid, de transportsector, leveranciers van digitale kaartgegevens en de aanbieders van navigatiesystemen. Uit een bevraging van de transportsector in vijf Europese landen (waaronder België) blijkt dat vrachtwagenchauffeurs en transportplanners in de eerste plaats belang hechten aan een betrouwbare route. Dit zijn volgens hen routes die bij voorkeur smalle straten, bruggen en tunnels met hoogte- of gewichtsbeperkingen, files, verkeersongevallen en wegwerkzaamheden vermijden. De leveranciers van digitale kaarten en de ontwikkelaars van navigatiesoftware doen intussen voorzichtige stappen in de richting van het ontwikkelen van specifiek kaartmateriaal en navigatiesoftware voor zware vrachtwagens. Commercieel gezien is de markt van de navigatie voor personenwagens op dit moment echter veel lucratiever. Er heerst blijkbaar nog heel wat onzekerheid over de toekomstige commerciële mogelijkheden van specifieke navigatiesystemen voor zware vrachtwagens waardoor van enige terughoudendheid sprake is. Rekening houdend met het feit dat de overheid vooral het duurzaam karakter van het transport wenst na te streven, terwijl de transportsector en de aanbieders van navigatietechnologie in de eerste plaats winst beogen, adviseren we de overheid om een actievere rol op te nemen teneinde de implementatie van navigatiesystemen voor vrachtwagens te versnellen. De overheid kan ondersteunend optreden, zowel onderzoeksmatig als financieel, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van nuttige kaartinformatie aan de ontwikkelaars van navigatietechnologie, of door het aanbieden van subsidies aan de transportsector voor het aanschaffen van dergelijke systemen.
URI: http://hdl.handle.net/1942/10592
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version455.86 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.