www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10528

Title: Travel behaviour and emission assessment in the Netherlands: a different approach
Authors: BECKX, Carolien
Arentze, Theo A.
JANSSENS, Davy
Issue Date: 2007
Citation: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS), Antwerp, Belgium - 22 - 23/11/2007.
Abstract: In deze paper worden de eerste resultaten voorgesteld van een nieuw onderzoeksproject waarin m.b.v. een activiteitengebaseerd transport model voertuigemissies in Nederland berekend worden. In tegenstelling tot de traditionele tripgebaseerde aanpak waarbij enkel trips voorspeld worden, voorspelt deze alternatieve aanpak eerst de volledige activiteitenpatronen van individuen, van waaruit daarna de trips, de verkeersstromen en de emissies afgeleid kunnen worden. Meer concreet komt deze procedure in dit onderzoek neer op, achtereenvolgens, het runnen van het activiteitengebaseerd model ALBATROSS, het extraheren van de trip matrices uit de activiteitenpatronen, het toedelen van de trips m.b.v. een toedelingsalgorithme en het converteren van de resulterende verkeersstromen in emissies. Een eerste validatie van de resultaten van dit project is alvast veelbelovend. De gemodelleerde emissies van het personenverkeer in Nederland blijken gemiddeld slechts 5% af te wijken van de cijfers die elders gerapporteerd werden. Nu, een hele andere aanpak om uiteindelijk gewoon dezelfde cijfers te bereiken? Men kan zich afvragen wat daar nu het vernieuwende aan is. Maar, in vergelijking met de traditionele aanpak houdt dergelijke nieuwe benadering zeker een meerwaarde in. De voorspelde trips (en dus ook de bijhorende berekende emissies) bevatten immers veel meer extra informatie over de trips zoals het doel van de trip en allerlei sociodemografische informatie over de uitvoerder van de trip. Hierdoor krijgen beleidsmakers in de toekomst een beter inzicht in de oorzaken van de verkeersemissies en zal het eenvoudiger zijn om de impact van (alternatieve) beleidsmaatregelen in te schatten.
URI: http://hdl.handle.net/1942/10528
Category: C2
Type: Conference Material
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version247.93 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.