www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10399

Title: De toepassing van REACH in Vlaanderen
Authors: HOPPENBROUWERS, Marianne
VANHEUSDEN, Bernard
Issue Date: 2009
Publisher: ARGUS
Citation: ARGUS Milieumagazine, 7(4). p. 24-27
Abstract: Op 1 juni 2007 is de Europese REACH -Verordening in werking getreden. Deze verordening vormt een volledig nieuw juridisch kader voor het beleid inzake chemische stoffen. Ze regelt de registratie, beoordeling, autorisatie en beperking van chemische stoffen. De essentie van REACH is dat wanneer er geen informatie beschikbaar is over de eigenschappen van een chemische stof, deze stof niet mag worden vervaardigd, ingevoerd of gebruikt. Via registratie wil Europa controle verwerven over alle chemische stoffen op de interne Europese markt.
URI: http://hdl.handle.net/1942/10399
Link to publication: http://www.argusmilieu.be/uploads/documentenbank/c3c9745f3158c04c1b8f553bd3cf1431.pdf
Category: A3
Type: Journal Contribution
Appears in Collections: Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
Published version460.89 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.