www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
School for Information Technology >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10198

Title: Strategisch management in de gemeenten: de rol van de burgemeester.
Authors: SWENNEN, Hendrik
Advisors: ACKAERT, J.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Deze eindverhandeling behandelt het strategisch management in de Vlaamse gemeenten en bekijkt welke rol de burgemeester daarin speelt. Met de invoering van het gemeentedecreet in 2005 en de inwerkingtreding vanaf 2007 werd gepoogd de gemeentelijke beleidsvoering strategischer te laten verlopen. Hiertoe werden in het gemeentedecreet de artikelen en instrumenten opgenomen. Als doelgroep kozen we voor de burgemeester vanwege zijn centrale rol in het lokale beleid. De masterproef werd opgebouwd rond een uitgebreide literatuurstudie. Interviews en enquêtes werden gebruikt om het praktijkgedeelte af te ronden. Het inleidende hoofdstuk beschrijft kort de ontstaansgeschiedenis van het gemeentedecreet en belicht bondig de drijfveren voor de vernieuwde lokale bestuurspraktijk: het New Public Management en de gewijzigde rol van de burger. De eindverhandeling bouwt verder op het doctoraat 'De burgemeesterfunctie in België' van Ackaert (2006). In dit eindwerk wordt voortgegaan op de rollen met
Notes: 2de masterjaar handelsingenieur - operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/10198
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.4 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.