www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10182

Title: Analyse van speerpuntsectoren aan de hand van jaarrekeningonderzoek : toerisme, logistiek, ICT en landbouw in Vlaanderen
Authors: HENKENS, Nathalie
Advisors: LIMERE, A.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Speerpuntsectoren zijn sectoren die een leidende rol hebben voor de verdere economische ontwikkeling in een bepaalde regio. Volgens het rapport van Heller (2004) zijn er in Limburg vier sectoren die goed scoren op ligging, infrastructuur, knowhow en ondernemerschap. Deze sectoren zijn toerisme, logistiek, ICT en landbouw. Het doel van deze masterproef is om de analyse van Heller (2004) uit te breiden naar Vlaanderen. De centrale onderzoeksvraag luidt dan ook: In welke mate zijn de sectoren: toerisme, logistiek, ICT en landbouw speerpuntsectoren in Vlaanderen? Aan de hand van vier deelvragen zal er via verscheidene onderzoeksmethoden onderzocht worden of deze vier sectoren speerpuntsectoren zijn in Vlaanderen. Een kenmerk van speerpuntsectoren is dat ze sneller groeien dan andere sectoren. Een ander woord is dan ook groeisectoren.
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/10182
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.6 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.