www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/1017

Title: Image Based Painterly Rendering
Authors: Ameloot, Bart
Issue Date: 2006
Abstract: Deze masterproef geeft een overzicht van verschillende painterly rendering systemen. Dit zijn systemen die een beeld transformeren naar een geschilderd beeld. Hiervoor worden er aan de hand van de eigenschappen van het beeld brushstrokes aangemaakt die vervolgens uitgetekend worden op een canvas. Ook bespreek ik mijn eigen implementatie van ´e´en van deze technieken. Hoofdstuk 1 schetst de brede context waarin dit werk zich situeert. In de drie volgende hoofd- stukken wordt er dieper ingegaan op verschillende painterly rendering systemen. Hoofdstuk 2 gaat over Paint by Numbers [Hae90], het eerste painterly rendering systeem en verschillende technieken die dit systeem hebben uitgebreid. Hoofdstuk 3 behandelt een techniek geba- seerd op het berekenen van image moments en hoofdstuk 4 bespreekt twee technieken die de brushstrokes bepalen mbv. computer vision technieken. De verschillende technieken die besproken worden genereren allemaal brushstrokes. De ren- dering van deze strokes wordt besproken in hoofdstuk 5. Mijn implementatie van de techniek uit hoofdstuk 3 wordt behandelt in hoofdstuk 6. Hierbij wordt dieper ingegaan op het opgestelde framework en op de invloed van de verschillende parameters die ingesteld kunnen worden. Tot slot volgt er nog een conclusie en een bibliografie.
URI: http://hdl.handle.net/1942/1017
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A16.55 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.