www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10144

Title: Economisch-geografische analyse van de hogesnelheidstreinen in Europa
Authors: BERVOETS, Stijn
Advisors: DE GROOTE, P.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In onze hedendaagse maatschappij is het essentieel om zich snel en op een aangename manier te kunnen verplaatsen. Mensen moeten zich om verschillende redenen kunnen bewegen zoals b.v. naar hun woonplaats, werk of voor hun vrijetijdsbesteding. Een leven zonder transportmiddelen valt bijna niet voor te stellen. Een van de grote uitdagingen in dit kader is ervoor zorgen dat verschillende grote steden in Europa goed bereikbaar zijn. We leven immers in een internationale context. Op die manier kunnen mensen op korte tijd een grote afstand afleggen doorheen Europa. De auto wordt stilaan minder geschikt omdat deze de laatste tijd meer en meer mobiliteitsproblemen met zich meebrengt. De files worden alsmaar langer omdat het Europese (en Belgische) wegennet over onvoldoende capaciteit beschikt om aan het toenemend aantal auto's te voldoen. Bijgevolg is de auto niet meer het snelle verplaatsingsmiddel bij uitstek. Daarnaast zijn er ook nog de nadelige effecten op het milieu (CO2-uitstoot) en het
Notes: 3de jaar handelsingenieur - major operationeel management en logistiek
URI: http://hdl.handle.net/1942/10144
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.4 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.