www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Research >
Research publications >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10106

Title: Verantwoording en vergelijking van de overheidssteun in Vlaanderen aan warmtekrachtkoppeling en fotovoltaïsche zonne-energie
Authors: SCHREURS, Eloi
Advisors: LEMEIRE, F.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: Er liggen twee grondslagen aan de basis van deze masterproef. Enerzijds streeft men op dit moment wereldwijd naar het tegengaan van de klimaatverandering. Dit fenomeen wordt ondertussen erkend door een overgrote meerderheid van de academische wereld en is een gevolg van een te hoge emissie van broeikasgassen. De mens is grotendeels verantwoordelijk voor deze evolutie, aangezien er een teveel aan deze gassen is ontstaan door menselijke activiteiten. Broeikasgassen komen onder andere vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen worden gebruikt voor transport en elektriciteitsproductie. De kosten van de klimaatverandering kunnen hoog oplopen naarmate maatregelen die deze trend bedwingen uitblijven. Het is aan de overheden op verschillende niveaus om deze maatregelen uit te vaardigen. De taak van de overheid in de EU bestaat er namelijk in het maatschappelijk optimum te bereiken in een vrije markteconomie. Dit betekent dat technologieën die een hoger doel hebben (z
Notes: 2de masterjaar handelsingenieur - technologie-, innovatie- en milieumanagement
URI: http://hdl.handle.net/1942/10106
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses
Research publications

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A2.51 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.