www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10094

Title: Een onderzoek naar de relatie tussen accounting en de bedrijfsprestaties
Authors: OKCELIK, Derya
Advisors: LYBAERT, N.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: In 2007 heeft de Europese Commissie meegedeeld dat ze een vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat inzake financiële verslaggeving voor de KMO nastreeft. De Europese Commissie is namelijk van mening dat de administratieve lasten voor de kleine en middelgrote ondernemingen te hoog liggen. Daarom stelt ze enkele maatregelen voor waaronder de afschaffing van de publicatieplicht, volledige vrijstelling van de micro-entiteiten inzake het opstellen van de jaarrekening,' Deze maatregelen zijn niet optimaal en zelfs niet wenselijk volgens verschillende instanties zoals de BIBF, het IBR, ' Zij zijn van mening dat de KMO haar geloofwaardigheid zal verliezen ten aanzien van de bank, de leverancier, de klant,' indien ze geen nauwkeurige informatie over zich kan verstrekken. Bovendien toont de literatuur aan dat het gebruik van de financiële staten kan leiden tot een verbetering van de prestaties. In de huidige kenniseconomie is dit niet te verwonderen. Het hele debat tussen de voorstand
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/10094
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A1.02 MBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.