www.uhasselt.be
DSpace

Document Server@UHasselt >
Education >
Faculty of Business Economics >
Master theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1942/10048

Title: De impact van de notionele interestaftrek
Authors: VAN EXEL, Eline
Advisors: MERCKEN, R.
Issue Date: 2009
Publisher: UHasselt Diepenbeek
Abstract: De notionele interestaftrek (hierna NIA) is de recentste hervorming van de vennootschapsbelasting en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2007. In deze eindverhandeling wordt nagegaan wat de gevolgen zijn van de invoering van de NIA voor de overheid en de ondernemingen. In de literatuurstudie worden achtereenvolgens de wet van 22 juni 2005 tot invoering van de NIA, de circulaire van 3 april 2008, de impact van de NIA op het overheidsbudget en op de ondernemingen besproken. In het praktijkonderzoek worden hypothesen getest met betrekking tot de solvabiliteit, de netto - rentabiliteit van het eigen vermogen, de belastingdruk en de verhouding van de uit te keren winst en de te bestemmen winst (of verlies).
Notes: master in de toegepaste economische wetenschappen - accountancy en financiering
URI: http://hdl.handle.net/1942/10048
Category: T2
Type: Theses and Dissertations
Appears in Collections: Master theses

Files in This Item:

Description SizeFormat
N/A846.49 kBAdobe PDF
N/A525.73 kBAdobe PDF

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.